Beslisnota's SZW bij Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's SZW bij Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n) (PDF | 25 pagina's | 12,7 MB)