Beslisnota bij Nota naar aanleiding van verslag Eerste Kamer bij Wetsvoorstel toekomst pensioenen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van verslag Eerste Kamer bij Wetsvoorstel toekomst pensioenen