Beslisnota bij Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 9 oktober 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 9 oktober 2023