Beslisnota bij beoordeling Mededeling Demografie Toolbox

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beoordeling Mededeling Demografie Toolbox