Beslisnota bij Kamerbrief verschillen belastingdruk werkenden en niet-werkenden met IVA-uitkering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief verschillen belastingdruk werkenden en niet-werkenden met IVA-uitkering