Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over 'Nulmeting Compensatieregeling'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over 'Nulmeting Compensatieregeling'