Beslisnota bij Kamerbrief consequenties aanpassen Pensioenwet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief consequenties aanpassen Pensioenwet