Kamerbrief consequenties aanpassen Pensioenwet

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer op hoofdlijnen over de financiële en bestuurlijke gevolgen van grote aanpassingen van de Pensioenwet.

Kamerbrief consequenties aanpassen Pensioenwet