Reactie ATR op wetsvoorstel wijziging Wet financiering sociale verzekeringen (differentiatie en voortschrijdend cumulatief rekenen)

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen.