Wetsvoorstel (en Memorie van Toelichting) wijziging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd.

Wetsvoorstel (en Memorie van Toelichting) wijziging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) (PDF | 9 pagina's | 668 kB)