Advies Afdeling Advisering Raad van State - RIV

Advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV, met memorie van toelichting.

Advies Afdeling Advisering Raad van State - RIV (PDF | 4 pagina's | 36 kB)