Beantwoording Kamervragen over instroom mensen met ME/CVS in WIA

Minister Koolmees beantwoordt vragen over instroom in de WIA van mensen met Myalgische Encefalomyelitis/Chronisch Vermoeidheid Syndroom (ME/CVS).

Beantwoording Kamervragen over instroom mensen met ME/CVS in WIA (PDF | 5 pagina's | 205 kB)