Ontwerpbesluit tijdelijke regels over bredere inzet re-integratie instrumenten

Het ontwerpbesluit over tijdelijke regels voor een experiment met de inzet van re-integratie-instrumenten. Dit besluit is bedoeld voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikte personen. (Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re integratie-instrumenten.)

Ontwerpbesluit tijdelijke regels over bredere inzet re-integratie instrumenten (PDF | 23 pagina's | 1,4 MB)