Nota naar aanleiding van het verslag Wet toekomst pensioenen

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen.

Nota naar aanleiding van het verslag Wet toekomst pensioenen