Kamerbrief over planning uitwerking moties en toezeggingen Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een update van de planning van de uitwerking van de moties en toezeggingen behorende bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp).

Kamerbrief over planning uitwerking moties en toezeggingen Wet toekomst pensioenen (Wtp)