Kamerbrief over Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving

Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving (2023-2025) aan. De minister beschrijft het belang van het versterken van veerkracht en weerbaarheid, het doel en de activiteiten van de Agenda en de samenhang met al bestaande programma’s binnen haar ministerie en andere departementen.

Kamerbrief over Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving