Beantwoording Kamervragen over de werkerscoöperatie

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op Kamervragen over "de werkerscoöperatie in aanvulling op de beraadslagingen tijdens het commissiedebat ZZP van woensdag 7 juni 2023". De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Palland (CDA).

Beantwoording Kamervragen over de werkerscoöperatie