Nader rapport wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Minister Van Gennip (SZW) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten).

Nader rapport wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten