Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging Wetsvoorstel wijziging Wtl

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de nota van wijziging over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van het lage inkomensvoordeel en enkele andere wijzigingen. Ook stuurt zij de uitvoeringstoetsen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst.

Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging Wetsvoorstel wijziging Wtl