Nazending juiste versie Kamerbrief over uitvoering en lagere regelgeving Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoeringstoets en de lagere regelgeving bij de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Ook geeft zij aan dat de invoering van het toelatingsstelsel helaas later zal plaatsvinden dan het eerder aangekondigde tijdpad. Ze geeft aan dat 13 mei 2024 hierover de verkeerde brief, een eerste ambtelijke conceptversie, is verzonden. Hieronder staat de juiste brief.

Nazending juiste versie Kamerbrief over uitvoering en lagere regelgeving Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)