Memorie van toelichting slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hoofdstuk XV van de Rijksbegroting).