Afschrift brief SvdA

Afschrift van een brief van de Stichting van de Arbeid (SvdA) over de aanscherping van het aanvalsplan om meer werknemers pensioen te laten opbouwen via de werkgever.

Afschrift brief SvdA (PDF | 19 pagina's | 2,7 MB)