Publieksmonitor pensioenen

De publieksmonitor pensioenen heeft als doel om doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Hierbij ligt primair de nadruk op het meten van vertrouwen in het stelsel en de partijen daarachter, en secundair op het meten van basiskennis over en gedrag ten aanzien van pensioenen.

Met de inzichten uit de monitor wenst het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanknopingspunten te verkrijgen om de communicatie en informatievoorziening omtrent de stelselwijziging richting burgers te verbeteren.

Beschikbare rapportages publieksmonitor pensioenen

Totstandkoming onderzoek

De publieksmonitor kwam tot stand in samenwerking met sociale partners, Pensioenfederatie, pensioenfondsen- en uitvoerders, Verbond van Verzekeraars, verzekeraars, Wijzer in Geldzaken, Stichting Lezen en Schrijven en wetenschappers. Dit gezelschap van samenwerkende partijen wordt voorgezeten door Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij het bepalen en toetsen van de onderzoeksopzet werd de inbreng van deze organisaties, met name die van de vertegenwoordigde wetenschappers, meegenomen.

Marktonderzoeksbureau MarketResponse kreeg de opdracht de publieksmonitor vorm te geven en uit te voeren. De onderzoeksopzet is met inachtneming van de bestaande wetenschappelijke literatuur vastgesteld.

Methodologie

De publieksmonitor is een doorlopend onderzoek. Elk kwartaal wordt een meting uitgevoerd om veranderingen in kaart te brengen, waarbij de 0-meting plaatsvond in februari 2022. Het betreft een kwantitatief onderzoek, gebruikmakend van de CAWI-methode (computer-assisted web interviewing, waarbij deelnemers online een vragenlijst invullen). De steekproef van de 0-meting bedroeg n=1.200 Nederlanders van 18 jaar of ouder. De steekproefgrootte van de vervolgmetingen bedraagt per meting n=900 Nederlanders van 18 jaar of ouder. Door de steekproeftrekking en dataweging zijn de resultaten representatief voor de Nederlandse bevolking. De voorgelegde vragenlijst is geformuleerd op B1-taalniveau. Vooraf vond een cognitieve test plaats, voor het bepalen van de begrijpelijkheid van de vraagstellingen. Meer informatie over de methodologie, steekproeftrekking, weging en segmentatie is te vinden in onderzoeksrapportages.