Technische verantwoording DAPM0967 - Analyse Belastingdienst

Het doel van deze analyse is om in kaart te brengen hoeveel alleenverdieners-huishoudens er mogelijk een besteedbaar inkomen hebben dat lager is dan het besteedbaar inkomen van een bijstandspaar.

Technische verantwoording DAPM0967 - Analyse Belastingdienst