Kennisplatforms van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW financiert twee kennisplatforms. Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) is een samenwerkingsverband voor kennisdeling in het domein van Werk en Inkomen. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit.