Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI)

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) bevordert de ontwikkeling en verspreiding van kennis over werk en inkomen. De bedoeling is dat beleidsmakers en uitvoerders van beleid deze informatie kunnen gebruiken. In het kennisplatform werkt SZW samen met UWV, SVB, Nederlandse Arbeidsinspectie, gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort, Divosa, SCP, CPB, CBS en Instituut Gak.

Het KWI stelt vast welke kennisvragen prioriteit hebben in het domein werk en inkomen. KWI gaat na of deze kennisvragen voldoende beantwoord kunnen worden via de kennisagenda's en onderzoeksprogrammering van KWI-partners en andere kennisinstellingen. Het KWI legt contacten met wetenschappers die van belang zijn voor kennisvragen van het platform.

Het KWI organiseert eens per 2 jaar een congres. Thema is een actueel onderwerp.

Het congres op 21 juni 2018 had als thema: 'Perspectieven voor iedereen?' Meer nieuws over onder andere dit congres vindt u op de website van het KWI.

In mei 2016 was het thema: 'Van wetenschap naar werk - wat willen werkgevers'.

Voorzitter van KWI is prof. Menno Fenger.

Het KWI publiceert 2 keer per jaar een actueel overzicht van lopend onderzoek bij KWI-partners.