Onderzoek in opdracht van ministerie SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besteedt in 2019 circa € 25 miljoen aan kennis en onderzoek. Dit valt uiteen in vier componenten.

  • Een eerste deel betreft institutionele financiering van R&D in de vorm van vaste bijdragen aan TNO en RIVM. Dit gaat om ongeveer € 7,5 miljoen in 2019.
  • Daarnaast is ongeveer € 6 miljoen beschikbaar voor projectfinanciering. Dit betreft de onderzoeksbudgetten van de DG’s die grotendeels op de markt worden aanbesteed. Een aparte positie neemt daarbij de directie Kinderopvang in, die over een eigen budget van circa € 2 miljoen beschikt.
  • Nog eens bijna € 5 miljoen is beschikbaar voor grote, meerjarige projecten en kennisinfrastructuur (zoals het kennisprogramma Vakkundig aan het werk bij ZonMw) en subsidie van de kennisplatforms KIS en KWI.
  • Het CBS maakt in opdracht voor SZW verschillende statistieken en voert verschillende onderzoeken uit. Jaarlijks besteedt SZW hier ongeveer € 4 miljoen aan.