Handige links

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op de site leest u meer over de interpretatie van de AVG.

Autoriteit Persoonsgegevens

De AVG in een notendop

Hier leest u in het kort over de grondslag voor het verzamelen van persoongegevens, de zorgvuldigheid die het vraagt, verplichtingen en de rechten van betrokkenen.

AVG in een notendop

AVG en Gezondheid

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft specifiek aandacht voor het zorgdomein.

Autoriteit Persoonsgegevens, dossier gezondheid

Rijksoverheid.nl

Op Rijksoverheid.nl vindt u algemene informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals hoe u kunt anticiperen op de AVG.

Privacy en persoonsgegevens

Europese commissie

De Europese Commissie (EC) is de uitvoerende macht van de Europese Unie. Het handelt in het belang van alle EU-landen samen. Op deze site vindt u informatie over de Europese Commissie en haar beleid.

Europese Commissie

Nieuwe privacywetgeving

Uitleg van de Europese Commissie over de nieuwe privacywetgeving vindt u op de Engelstalig website van de EC.

European commission - dataprotection

Betere regels voor kleine bedrijven

De Europese Unie heeft een speciale website gemaakt om het MKB te informeren over de AVG. Eén geheel van regels voor alle bedrijven die actief zijn in de EU, ongeacht waar ze zijn gevestigd.

Speciale website EU voor MKB

Europees Comité voor gegevensbescherming

Op deze site worden diverse thema’s van de AVG uitgelegd door het Europees Comité voor gegevensbescherming. In het comité zijn alle nationale toezichthouders voor de gegevensbescherming van de lidstaten vertegenwoordigd. De informatie op de site is Engelstalig.

European Data Protection Supervisor

General Data Protection Regulation

Deze Engelstalige site koppelt de officiële artikelen van de AVG aan de overwegingen. Behulpzaam bij het verder doorgronden van de AVG.

General Data Protection Regulation

AVG dossiers algemeen IT

Hier vindt u nuttige algemene ICT-gerelateerde informatie en een aantal interessante factsheets.

Nederland ICT