Beslisnota bij Kamerbrief over noodzaak collectieve afspraken medisch-specialistische zorg en wijkverpleging

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over noodzaak collectieve afspraken medisch-specialistische zorg en wijkverpleging (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)