Beslisnota bij Kamerbrief over 2e voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 2e voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek (PDF | 2 pagina's | 954 kB)