Beslisnota bij Aanbiedingsbrief 2 rapporten in kader van Hervormingsagenda Jeugd

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief 2 rapporten in kader van Hervormingsagenda Jeugd (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)