Beslisnota bij Kamervragen over strengere regelgeving attractietoestellen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over strengere regelgeving attractietoestellen