Voorbeeld intrekken van een bezwaarschrift VWS

Voorbeeld van het intrekken van een bezwaarschrift tegen een beslissing van het ministerie van VWS.