Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen COVID-19

Reflecties en advies van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) rondom besluitvorming voor continuering van het huidige maatregelenpakket met als mogelijke verzwaring het verlengen van de kerstvakantie in het onderwijs, het inzetten van coronatoegangsbewijzen in nietessentiële detailhandel en het aanpassen van sluitingstijden.

Sociaal maatschappelijke reflectie mogelijke maatregelen COVID-19 (PDF | 4 pagina's | 98 kB)