Handreiking omgaan met desinformatie in uw werk in coronatijd

Werkt u in de zorg, het onderwijs of een andere publieke organisatie? Dan is de kans groot dat u met desinformatie te maken krijgt. Deze handreiking desinformatie geeft handvatten om desinformatie te herkennen en om hierover in gesprek te gaan. De handreiking bundelt wetenschappelijke inzichten en is gebaseerd op ervaringen met desinformatie over coronavaccins. De lessen en tips zijn echter ook op andere onderwerpen toe te passen. De handreiking zal in de toekomst met nieuwe inzichten worden bijgewerkt.

Desinformatie in coronatijd: zo herken je het, zo ga je ermee om (PDF | 13 pagina's | 933 kB)

Desinformatie melden

Ook artsen en andere zorgverleners hebben vrijheid van meningsuiting. Binnen de beroepsgroepen van zorgverleners is daar ook ruimte voor. Maar ná discussie moeten zorgverleners zich wel houden aan het resultaat. Dus aan de normen en de richtlijnen van hun beroepsgroep. In wat ze zeggen tegen hun patiënten en op sociale media. Komt u als zorgverlener desinformatie vanuit een zorgverlener tegen? Dan is het goed om elkaar daar ook op aan te spreken. Zonodig kunt u desinformatie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd signaleren.