Kamerbrief voortgang doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging

Minister De Jonge meldt de stand van zaken van de doorontwikkeling van de bekostiging van de wijkverpleging. Ook stuurt hij de tussenrapportage ontwikkeling nieuwe bekostiging wijkverpleging mee.

Kamerbrief voortgang doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging (PDF | 3 pagina's | 168 kB)