Beantwoording Kamervragen na schriftelijk overleg over Wetten zorg en dwang en verplichte geestelijke gezondheidszorg

Minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis sturen de antwoorden op vragen die zijn gesteld in een schriftelijk overleg over de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en en over de stand van zaken bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Beantwoording Kamervragen na schriftelijk overleg over Wetten zorg en dwang en verplichte geestelijke gezondheidszorg (PDF | 36 pagina's | 1,8 MB)