Beantwoording Kamervragen over de coronacrisis

Minister De Jonge beantwoordt vragen van de Kamerleden Klaver (GL), Ellemeet (GL), Van Ojik (GL), Van der Lee (GL), Özutok (GL), Van den Berge (GL), Buitenweg (GL) en Westerveld (GL) over de coronacrisis. De brief is mede verzonden namens de minister-president en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Buitenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.