Beantwoording Kamervragen over voorgenomen stelselwijziging jeugdzorg

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht “Afspraken jeugdzorg zijn ‘te vrijblijvend’”.

Beantwoording Kamervragen over voorgenomen stelselwijziging jeugdzorg (PDF | 4 pagina's | 197 kB)