Kamerbrief uitvoering motie ontschotten middelen zorg in onderwijstijd

Ministers De Jonge en Slob melden hoe zij de motie-Van Meenen gaan uitvoeren. Deze motie gaat over het weghalen van de scheiding tussen de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorg tijdens onderwijstijd.