Beantwoording Kamervragen over BIG-registratie alternatieve artsen

Minister Van Ark stuurt haar antwoorden op vragen over de BIG-registratie van alternatieve artsen. Dit is een registratie op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Van Gerven (SP).