Beantwoording Kamervragen over CoronaTester

Minister De Jonge beantwoordt vragen over de brief van Bits of Freedom over CoronaTester.