Kamerbrief over 4e voortgangsrapportage Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Minister Van Ark stuurt een brief over de vierde voortgangsrapportage Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Deze wet gaat over de rechten van cliënten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. Deze brief is aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over 4e voortgangsrapportage Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (PDF | 4 pagina's | 221 kB)

In deze voortgangsrapportage wordt ingegaan op de: 

  • doorvoering en eventuele aanvulling van de norm over informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7513);
  • vraag van het Kamerlid Raemakers (D66) of patiënten voldoende weten hoe zij inzicht kunnen krijgen in hun loggegevens.