Kamerbrief budgetbeheer vanuit Wlz en Wmo

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op een brief die vraagt naar de mogelijkheden om budgetbeheer en bewindvoering onder te brengen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

Kamerbrief budgetbeheer vanuit Wlz en Wmo (PDF | 3 pagina's | 159 kB)