Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023

Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda’s voor de OJCS-Raad van 15 en 16 mei 2023. OJCS staat voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur- en Sportraad. Daarnaast gingen de vragen over de Kamerbrief van 22 maart 2023 over de consultatie over het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023 (PDF) | 25 pagina's | (790,77 KB)