Kamerbrief stand van zaken acute zorg

Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de ambtelijke verkenning naar beleidsopties voor de toekomst van de 45-minutennorm voor spoedeisende hulpafdelingen en acute verloskunde, over de handreiking besluitvorming met betrekking tot acute zorg en over de governance van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen.

Kamerbrief stand van zaken acute zorg

Bijlagen