Samenwerkingsafspraken ten behoeve van het experiment geregistreerd-mondhygiënist

Samenwerkingsafspraken van de beroepsverenigingen van tandartsen (KNMT en ANT) en mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) over het experiment geregistreerd-mondhygiënist.