Documenten lessons learned corona

Goed inzicht, gerichte maatregelen en gezamenlijk volhouden. Dat zijn de belangrijkste hoofdboodschappen uit ‘Lessons Learned’. Een traject, waarin de Rijksoverheid samen met meer dan 100 deskundigen met een diversiteit aan expertise terugkeek op en leerde van de aanpak van het coronavirus.

De deskundigen bekeken 9 belangrijke thema’s, zoals testen en traceren, de effecten van de lockdown en de publiekscommunicatie. Op ieder thema zijn ideeën, adviezen en inzichten verzameld en onderling gedeeld. Die stellen het kabinet in staat om het beleid op deze punten verder te versterken en te verbeteren. Ook is gekeken hoe andere landen het hebben aangepakt en naar de lessen voor Nederland.

  1. Dashboard
  2. Generieke lockdownmaatregelen
  3. IC-zorg
  4. Publiekscommunicatie
  5. Langdurige zorg
  6. Effecten reguliere zorg
  7. Effecten voor kwetsbare groepen
  8. Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen
  9. Testen en traceren
  10. Internationale vergelijking