Vragen over de zorgbonus en Pgb zorgbonus

Dit document geeft antwoorden op vragen over de zorgbonus die zorgprofessionals in 2021 krijgen.