Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang financieel beheer ministerie van VWS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang financieel beheer ministerie van VWS (PDF | 2 pagina's | 958 kB)